Akupunktur

Den traditionelle kinesiske opfattelse af kroppen afviger på mange måder væsentligt fra den vestlige anatomi og fysiologi. Mennesket ses på, som et energisystem, hvis fysiske strukturer, energiomsætninger, følelser og tanker alle er afhængige af en tilgrundliggende livsenergi kaldet qi. 

Denne qi cirkulerer i kroppen gennem et kompliceret netværk af kanaler eller meridianer. Meridianerne kan sammenlignes med floder eller strømme af energi, der har til opgave at nære, regulere og beskytte kroppens forskellige organer og væv. 

Meridianerne er involveret i transporten af qi og blod rundt omkring i kroppen. Det er i meridianerne, at akupunkturpunkterne er beliggende. Punkterne har ligesom meridianerne en specifik placering og kan beskrives som åbninger på krops overfladen, hvor energi i meridianen kan kontaktes.

Der er ingen mennesker der er ens, derfor er behandlingen også et tæt samarbejde, hvor jeg ønsker at få ærlig reaktion på behandlingerne.

Jeg benytter akupunkturen som en del i mine øvrige behandlinger, hvis jeg kan se at det vil være en fordel og vil altid spørge om tilladelse ved klienten.